SERVICII OFERITE

Educare

Serviciu care, prin metode specifice ca observatia, explicatia, demonstratia, conversatia, exercitiu, joc, urmareste formarea si dezvoltarea autonomiei personale a beneficiarilor, formarea de abilitati de comunicare, dezvoltarea vocabularului, citirea, scrierea, comunicarea prin orice mijloc (verbala, mimico-gestuala, prin imagini).

 

Socializare si petrecere a timpului liber

Organizarea de activități în afara Centrului care formează și dezvoltă abilitățile necesare convietuirii in cadrul unei comunitati:  mersul la cumpărături, plimbări în parcuri, drumeții și excursii, vizite, vizionarea de spectacole, mers in parcuri, drumetii si excursii etc. Prilejuri și pentru comuniate de a veddea, cunoaște și intra în contact cu acest tip de persoane, de a le conștientiza problemele și de a le acorda, fără reținere, sprijinul în caz de nevoie.

 

Ergoterapie si activități practice în atelier

Ergoterapia sau terapia ocupationala este un mijloc terapeutic care utilizeaza activități productive și corporale, pentru restabilirea capacității funcționale normale sau dezvoltarea compensatorie a funcțiilor restante sănătoase, precum și pentru neutralizarea tulburărilor de comportament, astel ca tânărul sa se poata autoservi, deplasa cu mijloace de transport speciale sau in comun, sa practice anumite jocuri, sporturi, activități zilnice.

 

Consiliere pentru beneficiar și familie

Se efectueaza periodic sau ori de cate ori este  nevoie și urmăreste construirea și menținerea unui climat favorabil, suportiv pentru părinți și copiii lor, prin creșterea încrederii într-o evoluție reală, ca și în forțele proprii, și a sperantei pentru o imbunatatire a calitatii vietii. Părinții au posibilitatea pemanentă de a prelua în fiecare etapă, metodele si tehnicile de lucru descoperite, exersate și aplicate de cadrele de specialitate, dar și de a fi la curent cu noile apariții, desoperiri și tendințe în domeniul în care se înscrie diagnosticul copilului lor.

Informare si orientare

Urmareste acordarea de sprijin familiilor pentru cunoasterea si obtinerea drepturilor cuvenite, informarea asupra oportunitatilor de dezvoltare ale copilului cu dizabilitati etc.

Prepararea si  servirea mesei

Prepararea si servirea a 3 mese zilnice – prepararea meselor se face ca terapie ocupațională,  cu implicarea tinerilor beneficiari cu dizabilități mintale, sub atenta supraveghere a personalului de specialitate.