CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

În limita locurilor disponibile, solicitările de înscriere în CENTRUL DE ZI ANA se fac în scris, de către aparținători sau de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sect. 1

Criterii de eligibilitate orientative (selectiv):

  1. tinerii au vârste între 18 ani – 36 ani;
  2. dețin Certificat de încadrare în grad de handicap gr. I sau II, eliberat de D.G.A.S.P.C Comisia locală de evaluare a persoanelor cu handicap;
  3. nu manifestă tendinţe de violenţă, distrugere sau (auto)agresivitate.
  4. nu suferă de boli cronice transmisibile (Hepatită, TBC, HIV, etc);
  5. au domiciliul in Bucuresti, într-o localitate limitrofă sau într-una din localitățile în care Asociația Sf. Ana desfășoară activități specifice;
  6. provin din comunitate și se afla în întreținerea familiei sau în căsuțe familiale;

TIPURI DE BENEFICIARI

Beneficiarii direcți ai Centrului de zi Ana sunt tineri cu dizabilități mintale și asociate (mintale plus fizice). Diagnosticele lor sunt autism, tulburări din spectrul autist, oligofrenie, Sindrom Down, parapareze, encefalopatii, alte sindroame.