MISIUNEA pe care ne-am asumat-o se leagă de prevenirea abandonului și reducerea situațiilor de maltratare a adolescenților și tinerilor cu dizabilități mintale și asociate, prin furnizarea de servicii directe care să le favorizeze progresul și integrarea socială, îmbunătățindu-le astfel, lor și familiilor aparținătoare, calitatea vieții.     


OBIECTIVELE Asociaţiei Sf. Ana sunt:                    


  • protejarea drepturilor copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi intelectuale, în concordanţă cu tratatele internaţionale la care România este parte, în mod deosebit cu prevederile Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de Romania prin Legea nr. 221/2010;

 

  • promovarea creşterii, îngrijirii şi educării copiilor şi tinerilor cu dizabilități mintale severe în familie, prevenind situaţiile care pot conduce la separarea lor de părinţi;

 

  • organizarea şi amenajarea de spaţii cu destinaţie specială (Centre de Zi, ateliere de terapie ocupaţională, centre de respiro, locuinţe protejate) pentru copii, tineri şi adulţi cu dizabilități mintale și asociate;

 

  • creşterea şanselor de recuperare şi integrare socio-profesională a tinerilor si adultilor cu dizabilităţi mintale şi asociate medii/severe, ca urmare a participării sistematice la programe specializate;

 

  • creşterea gradului de acceptare a persoanelor cu dizabilităţi mintale severe în familiile lor şi în comunitate prin formarea şi exersarea deprinderilor de convieţuire.

 

ACTIVITĂŢILE Asociaţiei Sf. Ana

În concordanţă cu viziunea, misiunea şi obiectivele asociației, activitățile sunt legate de furnizarea de servicii directe pentru copii, adolescenți şi tineri cu dizabilități mintale şi asociate, din familii, centre de plasament şi căsuţe de tip familial.